Slowenische katholische Gemeinde Frankfurt (Bistümer Limburg, Mainz und Fulda)

Aktualno

Maše v slovenskem jeziku

 

Zaradi odhoda p. Kocha na Poljsko, so vse svete maše v slovenskem jeziku, do nadaljnega odpovedane.