Slowenische katholische Gemeinde Frankfurt (Bistümer Limburg, Mainz und Fulda)

Svete maše

Svete maše v slovenskem jeziku so

vsako prvo in drugo nedeljo v mesecu, ob 17. uri,

v cerkvi Herz Marien,

Auf dem Mühlenberg 14,

60599 Frankfurt am Main.